Memory as Place, Place as Memory

By: Bobbi Santos-Viola on Wednesday, Oct 4th, 2017

 

Related topics:

TOP 5 OF THE PICKS at PSID

By: Bobbi Santos-Viola on Sunday, Oct 1st, 2017

 

Related topics:

Paanyaya / An Invitation

By: Bobbi Santos-Viola on Wednesday, Sep 13th, 2017

Pangalagaan ang kaLIKHAsan. 20 kababaihan may gawang sining na may ukol sa kalikasan. Pagbukas, 17 ng setyembre 2017, 5 n.h. Eksibit, 17 – 30 ng setyembre 2017, Martes, Hwebes, Sabado, 9.30 n.u – 4.30 n.h. sa Bahay Nakpil-Bautista.

Related topics:

Sigaw: Lecture by Prof. Reymar T. Yson

By: Bobbi Santos-Viola on Thursday, Aug 24th, 2017

Sigaw: Lecture by Prof. Reymar T. Yson 2:00 pm Saturday, August 26, 2017 at Bahay Nakpil-Bautista!

Related topics:

CONCERT | Revolutionary: The Music of Julio Nakpil

By: Bobbi Santos-Viola on Wednesday, Jun 14th, 2017
Related topics:

Independence Day Concert – Music of Julio Nakpil on June 16, 2017

By: Bobbi Santos-Viola on Thursday, Jun 1st, 2017

Hear the music of Julio Nakpil. Come to the Independence Day Concert on June 16, 2017, 5:00 pm at the Ayala Museum. Concert program starts at 5.45pm, Concert at 6pm, at the Ayala Museum Ground Floor. Tickets prices: 1,000 pesos 750 pesos (Seniors and Ayala Members) 300 pesos for students

Related topics:

Kapihan at Kwentuhan sa Kalye Bautista

By: Bobbi Santos-Viola on Tuesday, May 2nd, 2017

J. Giliw: Mataas na pangulo Sangguniang sa Dakong Hilagaan Haring Bayan Katagalugan

Related topics:

Bahay Summer Sked 2017

By: Bobbi Santos-Viola on Saturday, Apr 29th, 2017

Bahay Nakpil-Bautista will be closed from May 1 to 15 for a short summer break.

Related topics:

Palaspas 2017

By: Bobbi Santos-Viola on Sunday, Mar 26th, 2017

Para sa mga Kristiyano, ang palaspas ay binasbasan sa Linggo ng Palaspas. Ang araw na ito ang simula ng Mahal na Araw Winawagayway ang mga sanga, bilang paggunita sa matagumpay na pagpasok ni Hesus sa Herusalem, ang pagtanggap kay Kristo, sa kanyang pagdating sa ngalan ng Panginoon.

Related topics:

Lunas Oryental

By: Bobbi Santos-Viola on Wednesday, Mar 15th, 2017

Bukas, Hwebes, ika-16, 10-12 n.u. Sa Bahay Nakpil Bautista. Kaugnay ang Casa Consulado, mga Senior Citizens Groups ng Barangay 390 and 393 at ang mga therapist ng TAMBAL.

Related topics: