Lakad Bonifacio 2017

Handog ng mga taga Bahay Nakpil-Bautista.
Ika apat na taon ng “LAKAD BONIFACIO” sa Binondo.
First come, first served lang po. Magpatala na agad!

Lakad Boni 2017

Related topics:

You must be logged in to post a comment.