Paanyaya / An Invitation

Pangalagaan ang kaLIKHAsan.
20 kababaihan may gawang sining na may ukol sa kalikasan. Pagbukas, 17 ng setyembre 2017, 5 n.h.
Eksibit, 17 – 30 ng setyembre 2017, Martes, Hwebes, Sabado, 9.30 n.u – 4.30 n.h. sa Bahay Nakpil-Bautista.

Kalikhasan-Recovered

Nurture Nature. 20 women artists’ nature-themed paintings.
Opening, 17 September 2017, at 5p.m.
Exhibit, 17 – 30 September, Tuesday, Thursday, Saturday, 9.30am – 4.30pm. at Bahay Nakpil-Bautista.

(Remembering Petrona Nakpil de Bautista, visual artist, 91861-1948)
Bahay Nakpil-Bautista Foundation Inc. and Linangan Ng Kulturang Pilipino

Related topics:

You must be logged in to post a comment.