Palaspas 2017

Para sa mga Kristiyano, ang palaspas ay binasbasan sa Linggo ng Palaspas. Ang araw na ito ang simula ng Mahal na Araw Winawagayway ang mga sanga, bilang paggunita sa matagumpay na pagpasok ni Hesus sa Herusalem, ang pagtanggap kay Kristo, sa kanyang pagdating sa ngalan ng Panginoon.

Upang mabuhay ang naglalahong sining ng paggawa ng palaspas, inihahandog ng Bahay Nakpil-Bautista ang pagturo ng “Paggawa ng palaspas”. Gaganapin sa ika-7 ng abril 2017, Biyernes, mula 10 n.u. – tanghali. Magpatala na at limitado sa 12 lalahok.

Palaspas 2017

Related topics:

You must be logged in to post a comment.