Sining Barangay

By: Teresita Obusan, PhD on Friday, Mar 25th, 2011

Isang programa na itinataguyod ng Bahay Nakpil-Bautista, katulong ang National Student Training Program ng Miriam College at iba pang mga volunteers. Itinataguyod  nito ang kaalamang sining o “art” ng lahing Pilipino. Naniniwala kami na ang sining ay mahalagang bahagi ng buhay at karapatan ito ng bawat Pilipino. Sa kasamaang palad ang sining o art sa […]

Related topics: community outreach, museum, News

Miriam College – National Service Training Program

By: Teresita Obusan, PhD on Sunday, Sep 13th, 2009

As part of Bahay Nakpil-Bautista’s advocacy of fostering a cooperative spirit among the various residents of Quiapo, it hosts programs that reach out to the Muslim community that has made the district its home. On May 13, 2009, one such event held by students from Miriam College who visited Bahay Nakpil-Bautista as part of their […]

Related topics: community outreach, News, Quiapo, reflections, social advocacy