Repost: Ang Pambansang Awit BAHAY NAKPIL-BAUTISTA Pamana Series 2020 : Balik Aral, Araw ng Kalayaan - Araw ng Kasarinlan, 12 ng Hunyo 2020

 
Tungkol sa Pambansang Awit
(Upang mabasa,i-Click ang unang pahina (1min.), ang musika ay nasa mga sumusunod na pahina sa Facebook. )