Tahanan ng mga Katipunero

Home of Heroes of the 1896 Revolution

Ang Mga Maybahay

They Lived Here

Ariston Bautista

Ariston Bautista
y Lin

(Feb 22, 1863 – Mar 3, 1928)
Gregoria de Jesus

Gregoria de Jesus

Lakanbini ng Katipunan

(9 May 1875 - 15 March 1943)
resent_JulioNakpil_fotoFramed

Julio Nakpil

(22 May 1867 – 2 November 1960)

Francisco Nakpil

(January 29, 1865 - April 10, 1906)
Juan Felipe Nakpil

Juan Felipe Nakpil

(May 26, 1899 – May 7, 1986)

Angel Ernesto Sancho Nakpil

(February 20, 1914 – November 2, 1980)