BAHAY NAKPIL-BAUTISTA : PAMANA SERIES 2022 : BalikTanaw. May 9 2022 Gregoria de Jesus, Ika-147 kaarawan ng Lakambini ng Katipunan

Isa sa kaniyang walang kupas na pangaral-

“Matakot sa kasaysayan, pagka’t walang lihim na di nahahayag.”

One of her timeless sayings-

“Fear history, for it respects no secrets.”

#bahaynakpilbautistaBaliTanaw

20220509 Gregoria de Jesus - 147th Birth Anniversary