BAHAY NAKPIL-BAUTISTA : PAMANA SERIES 2022 PAGGUNITA NG BUWAN NG KABABAIHAN

Tuwing Sabado ng Marso 2022.

Listahan ng mga maiikling pelikulang ipapalabas (short films) kasama sa inyong tour!

Kita-kita tayo. Tara na!

BAHAY NAKPIL-BAUTISTA : PAMANA SERIES 2022 PAGGUNITA NG BUWAN NG KABABAIHAN

Paalaala:

Susundin pa rin po ang basic health protocols –

  • magsuot ng mask, at
  • dalhin ang sertipiko ng bakuna at I.D